การชำระเงิน
 

1. กรณีสั่งทำ ให้จ่ายก่อน 50% ของราคาของที่สั่งครับ เมื่องานเสร็จ จ่ายส่วนที่เหลือเมื่อมา้รับของ....

  2. เป็นไปตาม กรณีที่ตกลงกันไว้ก่อนทำ
   
     
     
   การส่งของ
 

1. ค่าส่งของเราจะคิดตามที่ส่งจริง (จะมีหลักฐานการส่งให้) เมื่อได้รับของ แล้วค่อยจ่ายกลับมาให้เรา

  2. เราจะขนส่งผ่านช่องทางหลักๆ 3 ช่องทางคือ
            - บ.นิ่มซีเส็ง
            - บ.สยามเฟิร์ส
            - ทางไปรษณีย์
  3. เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้
     
   บัญชีต่างๆของร้าน